Plusklas De23

Hoogbegaafdheid en basisschool

Op basisscholen worden talenten van hoogbegaafde kinderen lang niet altijd zichtbaar. De kinderen kunnen vaak maar een beperkt deel van hun talenten kwijt. Bovendien legt het onderwijs van nu de lat te laag, waardoor ze niet de volle diepte van hun talenten kunnen tonen.

Als gevolg hiervan kan een hoogbegaafd kind niet lekker in zijn vel komen te zitten. Allerlei symptomen, zoals verlies van nieuwsgierigheid, onderpresteren of aanpassing kunnen uiteindelijk tot een onontwarbare knoop leiden. Daarbij komen ook nog zaken als zich onbegrepen voelen of weinig aansluiting hebben bij leeftijdsgenoten.

Plusklas De23 in Barendrecht – Rotterdam

De23 organiseert een wekelijkse externe plusklas. De plusklas biedt een toekomstgerichte bijdrage door middel van:

  • verder ontwikkelen van aanwezige sterke talenten
  • leren omgaan met minder sterke kanten
  • versterken van interne motivatie
  • versterken van eigen regie

Wat houdt Plusklas De23 in? Lees het hier.

Eén van de eerste externe plusklassen in Zuid-Holland

De23 is ontstaan na het stopzetten van het Leonardo-onderwijs (fulltime onderwijs voor hoogbegaafden) in Rotterdam in 2013. Mijn expertise vanuit de Leonardo-tijd heb ik meegenomen naar De23.

Daarnaast ben ik gediplomeerd ECHA Specialist in Gifted Education, een erkende opleiding via de Radboud Universiteit en het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek in Nijmegen. Ook ben ik in het bezit van diverse onderwijsbevoegdheden. Lees hier meer.