Aanmelding

U kunt zich aanmelden voor de plusklas, voor de workshops of voor de coaching via mail of telefoon.

Voor de plusklas is het mogelijk om eerst een afspraak te maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Wanneer u besluit uw kind deel te laten nemen aan Plusklas De23, krijgt u een toestemmingsformulier voor de basisschool opgestuurd.

Voor een coachingstraject vindt er een intakegesprek plaats in de ruimte van Plusklas De23.