• Plusklas De23 Rotterdam/Barendrecht

  Ruimte voor hoogbegaafde kinderen om eigen talenten en intrinsieke motivatie te ontdekken
  Lees meer...
 • Hoogbegaafd

  Hoogbegaafdheid: een leven lang anders zijn
  Lees meer
 • Volwassenen en jongeren

  Vergezicht op je toekomst door analyse van de 23 KernTalenten
  Lees meer...
 • HB-meetings

  Ontmoeting, (h)erkenning, (zelf)ontplooiing
  Lees meer...

Portfolio