Werkwijze Plusklas

Plusklas De23

Brainstorm voor techniektoernooi

Brainstorm voor techniektoernooi

Op basisscholen zijn talenten van hoogbegaafde kinderen lang niet altijd zichtbaar. Ze kunnen vaak maar een beperkt deel van hun talenten kwijt. Bovendien legt het onderwijs van nu de lat te laag, waardoor kinderen niet de volle diepte van hun talenten kunnen tonen.

Nog teveel probeert men in het onderwijs (met de beste bedoelingen) hoogbegaafde kinderen in te laten passen in het reguliere aanbod met wat extra aanpassingen. Rekenen en taal en de methodische aanpak hiervan zijn een doel op zich geworden, terwijl het in feite een middel is. Het zou een middel moeten zijn om de wereld verder te ontdekken en om eigen talenten verder te ontwikkelen.

Basis: de 23 Kerntalenten

Plusklas De23 gaat uit van de 23 Kerntalenten, die door Danielle Krekels zijn ontdekt. Deze 23 Kerntalenten zijn een weergave van de natuurlijke aard, het potentieel én de intrinsieke motivatie van iemand. Elk mens bezit een bepaalde samenstelling van deze 23 Kerntalenten: een aantal sterke, halve en kleine Kerntalenten. Plusklas De23 wil ruimte bieden voor verdere ontwikkeling van de aanwezige sterke Kerntalenten van elk individueel kind. Wat hebben de sterke Kerntalenten te maken met iemands latere succes in het leven? Meer informatie vind je hier.

Project geluid: de makeymakey

Project geluid: de makeymakey

Deeplevel Learning: dieper begrip en meer creativiteit

We werken in de plusklas aan de hand van projectthema’s, waarbij de opdrachten de nieuwsgierigheid van de kinderen prikkelen. De uitwerking van een projectthema verloopt ook via uitdagende nevenopdrachten (bijv. wiskundige raakvlakken, creatieve taalopdrachten, filosofische vraagstukken). Daarnaast is er volop ruimte voor het onderzoeken van vragen naar aanleiding van het projectthema. Kinderen mogen dit alleen of samen met anderen doen. Er wordt dieper ingegaan op:

  • De Hogere Orde Denkvragen volgens de taxonomie van Bloom
  • het bepalen van een onderzoeks- of ontwerpvraag
  • creatieve denkvaardigheden
  • onderzoek plannen en uitvoeren
  • resultaten presenteren

Doel is om kinderen hun enthousiasme en motivatie voor onderzoeken en leren (opnieuw) te laten ondervinden.

“Wanneer je kinderen als onderzoekers op zoek naar betekenis serieus neemt, raak je een krachtige bron van motivatie in kinderen” (Kees Both)
Project geluid: kettingreactie met geluid

Project geluid: kettingreactie met geluid

Vaardigheden

Verder is er aandacht voor persoonlijke vraagstukken en vaardigheden, die soms verder ontwikkeld dienen te worden. Er wordt met de kinderen gewerkt en nagedacht over:

  • anderszijn (in welk opzicht ben ik als hoogbegaafde anders, zijn andere hoogbegaafden anders, wat is waardevol aan hoogbegaafd zijn?)
  • mindset (heb ik een vaste of groei-mindset?)
  • motivatie (waar ligt mijn kracht en ontwikkelpotentieel, waar liggen mijn flowmomenten?)
  • executieve functies (laat ik me makkelijk afleiden, orden ik informatie op een logische manier, word ik snel boos?)
  • communicatie (hoe kom ik als hoogbegaafde over op anderen, hoe vraag ik ruimte voor mezelf?)

De nadruk ligt hierbij op hoe kinderen hun leven (weer) in eigen hand kunnen nemen.

Voor wie? Waar? Wanneer? Tarieven? Lees het hier.