Kerntalenten

Kerntalent “gedetailleerd organiseren”

Kerntalent is een nieuw begrip. Het is een combinatie van je aard, je potentieel en je intrinsieke motivatie. Kerntalenten vormen een diepere laag, waaruit klassieke talenten en competenties verder ontwikkeld kunnen worden.

De Kerntalentenmethode is ontwikkeld door Danielle Krekels. Zij heeft een werving- en selectiebureau voor ingenieurs en wetenschappers en zij ondervroeg haar cliënten wat zij graag als kind deden. Zo ontdekte zij in de loop van 20 jaar onderzoek dat de natuurlijke keuze van kinderen (tussen de 4 en 12 jaar) voor speelgoed en spelactiviteiten direct te maken heeft met hun sterke aanleg. De manier waarop kinderen spelen is een veruiterlijking van hun persoonlijkheid. Uiteindelijk heeft zij 23 speelgoedgroepen weten te onderscheiden en kwam zij tot de vaststelling van 23 Kerntalenten. Kennis van je sterke en minder sterke Kerntalenten is een prachtig hulpmiddel bij het vinden van flow in je (latere) studie of werk.

Kerntalenten en hoogbegaafden

Hoogbegaafden hebben soms competenties en schijnbare talenten ontwikkeld op terreinen waarin voor hen het echte werkplezier ontbreekt. Vanwege hun IQ gaan de werkzaamheden hen goed af, maar van binnen wordt er iets gemist. Ook is het mogelijk dat ze op een onjuiste plek binnen een organisatie hun werkzaamheden verrichten. Er wordt dan te veel een beroep gedaan op hun minder sterke Kerntalenten. Dan kan het gebeuren dat men wanhopig probeert aan de gestelde eisen te voldoen totdat een burnout volgt. Vaak wordt zelf niet begrepen waar deze onvrede of burnout vandaan komt. In dit soort gevallen is het raadzaam een Kerntalentenanalyse te doen.

Een Kerntalentenanalyse is ook heel geschikt om een keuze te bepalen voor een studie of beroepsopleiding. Veel hoogbegaafden hebben een groot aantal sterke Kerntalenten en bovendien wordt talent nogal eens gezien als het halen van hoge cijfers voor bepaalde vakken. Daardoor is het extra lastig om tot een goede studie- of beroepskeuze te komen, een keuze waar je een leven lang verder mee kan. Een Kerntalentenanalyse helpt om prioriteiten te stellen en een rangorde aan te brengen in de belangrijkste Kerntalenten voor jou. Ook geeft het inzicht in je kleine Kerntalenten. Deze kleine Kerntalenten kunnen weliswaar (moeizaam) ontwikkeld worden, maar zullen nooit tot grote bloei komen.

Het opsporen van deze Kerntalenten gaat nauwkeuriger dan bij andere methoden, waardoor de Kerntalentenmethode ook geschikt is voor ‘minder gemiddelde’ cliënten zoals hoogbegaafden. Eigenschappen die gemiddeld genomen vaak maar niet noodzakelijk samen voorkomen, worden in dit systeem gesplitst. Bij andere systemen, die heel vaak ontwikkeld zijn vanuit statistische gegevens en statistische correlaties, is het gemiddelde dominant. Daar zijn eigenschappen die vaak samen voorkomen ook samengenomen. Het gevolg is dat voor minder gemiddelde mensen de resultaten ambigu zijn. Iemand die alles begrijpt van strategie maar helemaal geen zin heeft om politiek te bedrijven, krijgt dan een gemiddelde score op strategie. Maar een preciezer resultaat zou zijn: een hoge score op strategisch inzicht en een lage score op politiek willen handelen. Een ander voorbeeld is dat er drie soorten creativiteit worden onderscheiden: technische creativiteit, artistieke creativiteit en fantasievolle creativiteit. Dit geeft een cliënt veel meer inzicht en richting.

Elke combinatie van Kerntalenten is mogelijk. Een gemiddeld mens heeft 6 à 9 sterke Kerntalenten. Bij hoogbegaafden zie je vaak meer sterke Kerntalenten. De ontwikkeling van een sterk Kerntalent heeft te maken met externe factoren, zoals de omgeving of gekregen kansen, maar ook met interne factoren zoals het IQ. Want met een hoog IQ kan iemand zijn Kerntalenten verder ontwikkelen dan gemiddeld en bijzondere prestaties laten zien.

Kerntalenten en kinderen

De essentie van de Kerntalentenmethode is, dat op je vierde jaar al vast ligt hoe de constellatie van Kerntalenten is. Bij kinderen is een Kerntalentenanalyse echter nog niet mogelijk. Zij zijn immers nog volop bezig om hun Kerntalenten te onderzoeken. Bij de begeleiding van kinderen in de Plusklas kan ik mijn kennis van de Kerntalenten wel inzetten. Ik observeer hun spel- en activiteitengedrag en speel in op hun (vermoedelijk) sterke Kerntalenten en stimuleer hen tot verder ontdekken. Bovendien bied ik een breed pakket aan mogelijke activiteiten aan, waarin kinderen zoveel mogelijk hun eigen sterke Kerntalenten uit kunnen leven.