Praktisch

Plusklas voor alle groepen van de basisschool (groep 1 t/m 8)

Project Vogels: Onderzoek naar werking van snavels

Tweede periode van start in januari 2023 in Barendrecht; in Zuidwolde wordt gewerkt aan een nieuwe opstart.

Binnenkort begint de tweede periode van het schooljaar 2022/2023 met een nieuwe reeks van 10 lessen.  Gedurende het schooljaar zijn er in totaal 30 lessen met tussen de periodes telkens een reserve-les. Periode I startte op 13 september 2022; periode II start op 10 januari 2023 en periode III start op 4 april 2023.

Voor nieuwe kinderen is de eerste les een (gratis) proefles.

Wanneer

Op maandagochtend voor kinderen van groep 1 t/m 4:

Elke maandagochtend van 8.30 uur tot 12.00 uur. Er is inloop tot 8.45 uur. 
Begeleiding: Jitske Nipius

Op dinsdagochtend voor kinderen van groep 6 t/m 8:

Elke dinsdagochtend van 8.30 uur tot 12.00 uur. Er is inloop tot 8.45 uur.
Begeleiding: Joanne Spreij

Op donderdagochtend voor kinderen van groep 6 t/m 8:

Elke donderdagochtend van 8.30 uur tot 12.00 uur. Er is inloop tot 8.45 uur.
Begeleiding: Joanne Spreij

Op vrijdagochtend voor kinderen van groep 4 t/m 6:

Elke vrijdagochtend van 8.30 uur tot 12.00 uur. Er is inloop tot 8.45 uur.
Begeleiding: Joanne Spreij

Plusklas De23: Voor wie

Vezelonderzoek

Project CSI: Vezelonderzoek

Plusklas De23 is bedoeld voor kinderen met een (vermoedelijke) hoogbegaafdheid. Er zijn twee groepen: voor bovenbouw-kinderen vanaf groep 5 en voor onderbouw-kinderen tot en met groep 5. De maximale groepsgrootte is 10 kinderen. Kinderen dienen een eigen laptop of tablet mee te nemen.

Een IQ-test is niet persé noodzakelijk. Een hoog IQ is zeker niet het enige kenmerk van hoogbegaafdheid. Liever ga ik bij aanmelding met ouders en met het kind zelf in gesprek.

Voor sommige kinderen is Plusklas De23 vanwege de grote vrijheid van werken niet geschikt. In overleg met de ouders kan besloten worden tot beëindiging van deelname aan de Plusklas.

Waar

Tarieven

De kosten zijn:

Plusklas-groep (3½ uur): € 45, – per ochtend.

De betaling dient telkens voor een periode van 10 lessen te geschieden.

Toestemming van basisschool

Project verpakkingen: optimale afmeting melkpak

Project verpakkingen: optimale afmeting melkpak

Vanwege de leerplicht dient de basisschool, waar het kind staat ingeschreven,  toestemming te geven voor deelname aan de plusklas. Bij aanmelding krijgen ouders een formulier opgestuurd, dat zij voor het verkrijgen van deze toestemming kunnen gebruiken.